■■ Walec Kaczyńskiego —

Walec, według założeń projektantów i konstruktorów jest maszyną powolną, lecz niezmiernie skuteczną. Zazwyczaj zamienia bezkształtną masę w uporządkowaną strukturę. Likwiduje niedoskonałości i chaos materii. Po prostu organizuje coś zgodnie z zamierzeniami projektodawcy – czy to bezkształtny asfalt w prostą i gładką drogę, czy to kęs metalu w prostą blachę, lub fikuśną szynę.

via ■■ Walec Kaczyńskiego —

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Hello to all who follow Linux news!

I currently working on mandriva 2011 alpha and waiting for tomorrow to version Alpha 2

Posted in Uncategorized | 1 Comment